CZYM JEST PROJEKT SHARING CITIES?

Projekt „latarniowy” „Sharing Cities - SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast” stanowi okazję do przetestowania ulepszonego wspólnego podejścia do czynienia inteligentnych miast rzeczywistością. Poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy przemysłem i miastami, projekt ma posłużyć do opracowania przystępnych kosztowo rozwiązań inteligentnych miast. Będzie to skutkować powstawaniem zintegrowanych rozwiązań inteligentnych miast na skalę komercyjną, dysponujących dużym potencjałem rynkowym. Partnerzy projektu będą blisko współpracować z Europejskim Partnerstwem Innowacji na rzecz Inteligentnych Miast i Gmin oraz z konsorcjami innych projektów „latarniowych”. Sharing Cities oferuje mieszkańcom możliwość zaangażowania i współpracy na poziomie lokalnym, wzmacniając w ten sposób zaufanie pomiędzy mieszkańcami a miastem. Współfinansowanie UE dla projektu wynosi 24 miliony euro. Zakłada się, iż dzięki projektowi zostaną uruchomione inwestycje o wartości 500 milionów euro, angażujące ponad 100 miast w Europie.

Kluczowe informacje

01 01 2016

Data rozpoczęcia


24 753 944

Wkład UE

60

Miesięcy


500

milionów
Oczekiwany kapitał prywatny

28 045 835

Ogólny koszt


100

miast
Zaangażowanie w wyniku projektu

Film

Ulotka

KIM JESTEŚMY

35 partnerów z sektorów miast, przemysłu, organizacji pozarządowych i nauki

Koordynator: Greater London Authority
„Miasta-latarnie”: Lizbona - Londyn - Mediolan
„Miasta-naśladowcy”: Bordeaux - Burgas - Warszawa
 

Discover the city profiles:

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N°691895

Image

Jem McKenna-Percy

Programme Manager

Greater London Authority
pmo@sharingcities.eu

Image

Brooke Flanagan

Communication & Replication

EUROCITIES
brooke.flanagan@eurocities.eu
+32 2 552 08 95