КАКВО ПPЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТ „СПОДЕЛЯЩИ ГРАДОВЕ“?

Проект „Споделящи градове“ е опитно поле за възприемане на по-добър общ подход, за да станат умните градове реалност. Чрез поощряване на международното сътрудничество между индустрията и градовете, проектът се стреми към разработването на достъпни решения в градска среда. Това ще доведе до налагане на интегрирани умни градски решения с търговски мащаб с голям пазарен потенциал. Партньорите по проекта ще работят в тясно сътрудничество с мрежата „Европейското партньорство за иновации за Умни градове и общности“ и с партньори от други сходни проекти. Проект „Споделящи градове“ предлага възможност за включване на гражданите и установяване на сътрудничество на местно ниво, като по този начин цели увеличаване на доверието между гражданите и местната власт. Проектът е на обща стойност 24 илиона евро и има за цел да привлече инвестиции в размер до 500 милиона евро. Очаква се в реализацията му да участват повече от 100 общини в Европа.

Основна информация

01 01 2016

Начална дата


24 753 944

Съфинансиране от ЕС

60

месеца


500

милиона
Очаквани частни инвестиции

28 045 835

Обща стойност


100

града
Мултиплициран ефект

видео

брошура

Кои сме ние

35 партньора, включващи градове, представители на индустрията, НПО и академични среди

Координатор: ОБЩИНА ГОЛЯМ ЛОНДОН
Водещи градове: ЛИСАБОН - ЛОНДОН - МИЛАНО
Градове „последователи“: БУРГАС - БОРДО - ВАРШАВА
 

Discover the city profiles:

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N°691895

Image

Jem McKenna-Percy

Programme Manager

Greater London Authority
pmo@sharingcities.eu

Image

Brooke Flanagan

Communication & Replication

EUROCITIES
brooke.flanagan@eurocities.eu
+32 2 552 08 95